WWW-ohjelmistoratkaisut, kotisivut, domainit, tietokannat, valvonta, optimointi ja tietojenkäsittely.

Tarjoamme www -ohjelmistoratkaisuja, suunnittelua sekä toteutusta erilaisiin toimeksiantoihin erityisesti tiedonkäsittelyn, -julkaisun ja -hallinnan osalta. Palveluistamme löytyy niin domainpalvelut, kotisivutilat, sivustojen siirto, tietojenkäsittelyratkaisut ja hakukoneoptimointi. Taustatyökaluina suosimme php ohjelmointia sekä tietokantaratkaisuja. Meiltä löytyy myös räätälöityjä valvontaratkaisuja palvelimille ja sovelluksille. Jos tarvitsette toteutusapua sovelluksillenne tai suunnitteluapua ideoillenne, otamme haasteet mielellämme vastaan. Palvelut voidaan toteuttaa tarvittaessa myös Deserthousen domainin alla, jolloin teillä ei tarvitse olla edes omaa nettisivua tai minkäänlaista osaamista internetistä tai www-sivuista. Voitte jättää meille vapaamuotoisen tiedustelun tai tarjouspyynnön, lisätietoja yhteystietosivulta.

Kaikki Deserthousen toimittamat palvelut tuotetaan luotettavilta korkean käytettävyyden alustaratkaisuilta, joiden palvelutaso on noin 100%, valvomme palveluiden käytettävyyttä myös itse 24x7 omilla valvontatyökaluillamme.

  • Suunnittelu

    Suunnittelulla on merkittävä rooli joustavan ja onnistuneen toteutuksen laatimisessa. Huolellisella suunnittelulla voidaan edesauttaa merkittävästi toteutuksen pitkäikäisyyttä ja vähentää käytönaikaisia muutostarpeita. Tarjoamme asiakkaillemme kaikkien töiden yhteydessä yhteistä suunnitteluaikaa jotta toteutus saadaan vastaamaan mahdollisimman hyvin tarpeita ja tavoitteita.

  • Toteutus

    Toimeksiantojen toteutuksessa huomioidaan toteutukselle asetetut vaatimukset ja tavoitteet jotta toteutus vastaa tarpeita. Joskus alustaratkaisu sekä toteutustapa ovat kriittisiä elementtejä, joten tarjoamme myös alustapalveluita joustavasti niin pienempään kuin suurempaankin tarpeeseen.

  • Tulokset

    Meille tärkeintä on tyytyväiset asiakkaat ja että voimme tarjota laadukkaita palveluita jotka auttavat asiakkaitamme omissa tavoitteissaan. Olemme toteuttaneet onnistuneita projekteja yksityishenkilöille, yrityksille ja yhteisöille.

Uutisia

2.9.2019 Alustan uusinta

Palveluiden alustan uusinta on saatu valmiiksi, kaikki palvelut siirtyvät uusille alustapalveluille vuoden 2019 loppuun mennessä.

Copyright (c) 2021 Deserthouse.